• 8 điều tôn kính Phật

  8 điều tôn kính Phật

  24/03/2017 12h21 PM 648

  Đức Phật đã chỉ cho mọi người giáo pháp đến để mà thấy, nhằm phát huy tuệ giác của Như Lai mà ban vui cứu khổ không làm tổn hại muôn loài vật.

 • Lời Phật Dạy về công ơn người mẹ khi mang thai

  Lời Phật Dạy về công ơn người mẹ khi mang thai

  03/08/2015 02h35 PM 2311

  Này A-Nan con, về bên nam giới trong lúc bình sinh, thường lui tới những chốn chùa chiền, nhờ có nhân duyên nghe Kinh lễ Phật, kính mến Tăng-già, nợ trần đã qua, hồn về cõi Phật, bao nhiêu xương trắng, nhắc thấy nặng hơn là xương nam giới còn như nữ giới trong lúc bình sinh, nhiều lần sinh nở, nuôi nấng con thơ, tổn hao khí huyết, mỗi một kỳ sinh, máu đặc trong mình chảy ra sáu đấu, mỗi người con bú, tám thùng bốn đấu, xương ở trong mình giảm bớt tinh anh, cho nên xương nhẹ và có sắc đen.

 • Thiền và giáo môn, tông môn (Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya)

  Thiền và giáo môn, tông môn (Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya)

  10/05/2015 11h36 PM 978

  Trong vô lượng pháp môn tu mà Thế Tôn đã tuyên thuyết, tuy phong phú và đa dạng nhưng đều có một điểm chung, thuần nhất, đó chính là an lạc và giải thoát. Phương tiện thì tùy theo can cơ có vô vàn sai biệt nhưng cứu cánh Niết bàn chỉ có một, duy nhất.

 • Phân biệt chính tà

  Phân biệt chính tà

  Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chính tà lẫn lộn. Kỳ vọng về một mô hình hay đoàn thể lý tưởng, thuần thiện ở thế gian là điều không thể. Nên phải quan sát cuộc sống thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là ác; việc gì là chính, việc gì là tà để rồi từ đó có ứng xử thích hợp.

  10/05/2015 11h28 PM 1487
 • Đức Phật dạy phương pháp làm chủ bệnh

  Đức Phật dạy phương pháp làm chủ bệnh

  Trong nhiều bài kinh chúng ta cũng thường thấy hình ảnh đức Phật bị bệnh tật, bị thọ bệnh. Đúng vậy đã có thân thì phải có bệnh. Vậy bệnh từ đâu đến? đức Phật dạy bệnh tật cũng do nhân quả sinh ra, do nghiệp lực tác thành. Sau khi đọc qua bài Kinh Miếng Đá Vụn, chúng ta sẽ thấy được một hình ảnh mô tả rất cụ thể và sinh động về một sự việc xảy ra khi chân của Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải vào chân.

  17/04/2015 11h25 PM 1057
 • Xả bỏ tự ngã khi thuyết pháp

  Xả bỏ tự ngã khi thuyết pháp

  Thuyết pháp là hạnh cao quý của người hoằng pháp vì họ là sứ giả của Như Lai, mang ánh sáng của Chính pháp rải đều khắp nhân gian khiến cho muôn người được hưởng cam lồ vị - sống hạnh phúc, chết bình an, hưởng an lạc ở nhàn cảnh, hay giải thoát, Niết bàn.

  02/04/2015 12h49 AM 937
 • Tịnh khẩu theo lời Phật dạy

  Tịnh khẩu theo lời Phật dạy

  Tùy theo mỗi tình huống mà đức Phật có khi khen ngợi, nhưng cũng có khi đức Phật quở trách trong hàng đệ tử xuất gia của Ngài. Khen ngợi, là khi Phật thấy trong chúng khéo biết trao đổi kiến giải tu học trong ái ngữ, ôn hòa, đoàn kết.

  27/03/2015 11h19 PM 1178
 • Sự nguy hiểm của tâm sắc dục

  Sự nguy hiểm của tâm sắc dục

  Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó.

  24/03/2015 12h11 PM 2117
 • Các dục vui ít khổ nhiều

  Các dục vui ít khổ nhiều

  Đức Phật thừa nhận cuộc đời có vị ngọt, nghĩa là cảm giác thích thú hân hoan hay tâm lý hạnh phúc khi các giác quan của con người (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với các đối tượng cảm quan (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) tạo hân hoan, thích thú.

  07/02/2015 08h20 AM 813
 • Phước báu xây chùa

  Phước báu xây chùa

  Các triều đại Phật giáo cực thịnh tại nước ta, các vua xây chùa, cúng ruộng đất để bảo tồn và phát triển Tam Bảo, cùng lắm là ban “sắc Tứ” cho một danh lam, chứ chưa hề để hình ảnh, gia tộc, địa vị của hoàng tộc trong các chùa.

  11/10/2014 11h06 PM 1401
 • Lời Phật dạy về công ơn Cha Mẹ và Bổn phận làm con

  Lời Phật dạy về công ơn Cha Mẹ và Bổn phận làm con

  Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động. Cũng như có những trang kinh đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là đức Phật đã chỉ bày cách báo ân chơn chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau.

  02/08/2015 08h47 PM 3054
 • Kinh nhân quả ba đời

  Kinh nhân quả ba đời

  Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

  07/03/2015 12h27 AM 1312
 • Lời Phật dạy có nguyện và không cầu xin

  Lời Phật dạy có nguyện và không cầu xin

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anà-thapindika.

  08/05/2014 01h05 PM 846
 • Việc thiện nhỏ nhưng có quả phước lớn

  Việc thiện nhỏ nhưng có quả phước lớn

  Câu chuyện này được kể lại khi Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ðại Mục-liên. Một hôm, Tôn giả Mục-liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào Tôn giả, Tôn giả hỏi: Này thiên thần, ông có uy lực lớn, ông đã làm gì mà được như thế?

  08/05/2014 01h02 PM 1035
 • Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực

  Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực

  Ngoài ra lại cần phải hiểu rằng: tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì bị nghiệp hoặc che lấp tánh diệu minh nên chìm đắm vào hàng dị loại, chỉ biết tìm cầu món ăn, tránh sợ cái chết mà thôi.

  08/05/2014 01h01 PM 728
 • Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

  Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

  Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó chính là ngày tốt.

  08/05/2014 12h59 PM 830
 • Kinh Pháp cú qua hình chú Tiểu

  Kinh Pháp cú qua hình chú Tiểu

  "Kinh Pháp Cú" là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. "Pháp" có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. "Cú" là lời nói, câu kệ.

  08/05/2014 12h54 PM 1058
 • Lợi ích của chánh tín và tịnh tín Tam Bảo

  Lợi ích của chánh tín và tịnh tín Tam Bảo

  Đức tin là mẹ của tất cả công đức, là nền tảng để phát sanh mọi thiện pháp. Vì vậy, nếu chưa có lòng tin thì phải thiết lập, khi đã phát khởi được tịnh tín rồi thì củng cố và trau giồi để niềm tin thêm kiên cố.

  08/05/2014 12h44 PM 732
 • Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

  Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

  Đức Phật dạy, mỗi cá nhân nên chia số tiền mình kiếm được thành bốn phần. Một phần chi tiêu đời sống hàng ngày, một phần tiết kiệm đề phòng bất trắc hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra và hai phần để kinh doanh và đầu tư sinh lời.

  30/05/2015 12h32 AM 1230
 • Đức Phật nhận xét về những chấp kiến của thế gian

  Đức Phật nhận xét về những chấp kiến của thế gian

  Thái độ của Phật trước những câu hỏi trừu tượng, siêu hình là hoàn toàn dứt khoát: Ngài không trả lời câu hỏi không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về Pháp, không thuộc căn bản của phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt

  08/05/2014 12h30 PM 756
 • Lời dạy cuối cùng của đức Phật

  Lời dạy cuối cùng của đức Phật

  “Này các đệ tử, đối với bốn chân lý thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo, thì nên thưa hỏi, Như Lai sẽ chỉ bày cho các con.” Thế Tôn khuyên nhắc ba lần như vậy, bốn chúng đều im lặng, không ai còn thắc mắc.

  08/05/2014 12h22 PM 643
 • Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

  Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

  Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  08/05/2014 12h21 PM 697
 • Lời Phật dạy về đạo làm người

  Lời Phật dạy về đạo làm người

  Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đời: “đường hai nẻo xuống lên”.

  07/05/2014 02h23 PM 728
Xem trang:  1 2 3 Trang sau 

Chứng minh và chỉ đạo: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cư sĩ: Trần Thị Thanh Hà, Pháp danh: Bảo Ngọc, Tổ trưởng Tuệ Bi - Chùa Quán Sứ,  Email: thanhha@tuebichuaquansu.com

Điện thoại: 0914. 923. 656

Hotline: Anh Thao - Điện thoại: 0918.242.186

Mọi ý kiến đóng góp gửi bài viết, vui lòng liên hệ Email: info@chuaquansu.net

© 2014 chuaquansu.net. All Rights Reserved.

Design: Tiến Đức , Code: Văn Du

Bảo Trợ qua Paypal