• Thư ngỏ Tịnh An Lan Nhã

    Thư ngỏ Tịnh An Lan Nhã

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Quý Phật Tử trong và ngoài nước. Với sự thương tưởng của các bậc Tôn Túc, với sự hùn phước – bố thí ba la mật của các huynh đệ đồng môn, của các hàng Phật Tử – Cư Sĩ gần xa, chúng con rất hoan hỷ có được những thành tựu ban đầu của một nơi gọi là Tịnh An Lan Nhã – chốn tu học cho hội chúng Ni Phật Giáo Nguyên Thủy.

    08/05/2014 12h32 PM 1393

Chứng minh và chỉ đạo: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cư sĩ: Trần Thị Thanh Hà, Pháp danh: Bảo Ngọc, Tổ trưởng Tuệ Bi - Chùa Quán Sứ,  Email: thanhha@tuebichuaquansu.com

Điện thoại: 0914. 923. 656

Hotline: Anh Thao - Điện thoại: 0918.242.186

Mọi ý kiến đóng góp gửi bài viết, vui lòng liên hệ Email: info@chuaquansu.net

© 2014 chuaquansu.net. All Rights Reserved.

Design: Tiến Đức , Code: Văn Du

Bảo Trợ qua Paypal