• Phân biệt đức Phổ Hiển và Văn Thù Bồ tát

  Phân biệt đức Phổ Hiển và Văn Thù Bồ tát

  19/03/2017 12h01 AM 1121

  Nhân ngày 21/02 Âm lịch theo Bắc tông là ngày vía đức Bồ tát Phổ Hiền, tôi đã đi khảo sát tại một số ngôi chùa ở Hà Nội và nhận thấy hầu hết mọi người đều đang nhầm lẫn hoặc không biết tới hai vị Bồ tát có vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Đó là đức Phổ Hiền và Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Với kiến thức còn nông cạn của mình, tôi xin chỉ ra những điểm khác nhau về hình tướng cũng như hạnh nguyện của các Ngài để mỗi người có thể phân biệt và tích lũy cho mình những tri thức quý báu.

 • Kính lạy ngày Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo

  Kính lạy ngày Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo

  03/08/2015 10h38 PM 1625

  Quán Thế Âm nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian" là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa.

 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 4

  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 4

  15/06/2014 01h07 AM 965

  Các đức Phật nhiều như số vi trần cũng đều do một con đường này mà đến cửa Niết bàn. Hiện tại các vị Bồ tát và những người tu hành đời sau, đều y pháp môn này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải mộ miønh Ngài Quán Âm tu mà thôi.

 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 3)

  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 3)

  III. Vai Trò và Ý Nghĩa của Bồ Tát Văn Thù Trong Kinh Điển Đại Thừa.

  15/06/2014 01h02 AM 840
 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 2)

  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 2)

  II. Ngũ Đài Sơn, Trung Quốc , Nơi Trụ Tích của Bồ Tát Văn Thù.

  15/06/2014 12h59 AM 801
 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 1)

  Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ (Phần 1)

  Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm thị giả. Nếu như Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí làm thị giả thì một trong hai vị thị giả chính của Đức Phật Thích Ca là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ siêu việt.

  15/06/2014 12h58 AM 1372
 • Đại Thế Chí Bồ Tát - Cành hoa sen màu xanh

  Đại Thế Chí Bồ Tát - Cành hoa sen màu xanh

  Trong thiền môn, bức tranh vẽ “Tây Phương Tam Thánh” Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Ðức Phật A Di Ðà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ nữ hai bên Ðức Phật A Di Ðà tượng trưng Từ Bi và Trí Tuệ.

  13/06/2014 06h14 AM 1579
 • Lược Sử Bồ Tát Di Lặc

  Lược Sử Bồ Tát Di Lặc

  A.DẪN NHẬP Nhìn qua các cuộc bể dâu, người ta lo sợ trước cuộc sống. Sống là đi lần vào cõi chết, hay sống để suy tư tìm kiếm hạnh phúc. Phật giáo phân biệt có hai thứ hạnh phúc.

  13/06/2014 06h02 AM 1817
 • A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha (Part 2)

  A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha (Part 2)

  29/05/2014 11h55 AM 840
 • A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha (part 1)

  A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha (part 1)

  ACKNOWLEDGEMENTS This book is based on A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha by Gunapayuta et al. (1998), and its black and white adaptation by Danuse Murty (2003). I thank the Corporate Body of the Buddha Educational Foundation for permitting me to adapt their publication. I also thank Mr Graeme Lyall and Mr Michael Chen for support to create Buddhist education resources. Dr Danuse Murty, Sydney 2005 Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Homage to the Blessed One, Consummate One, Supremely Enlightened One.

  30/05/2014 01h06 PM 1252
 • Lược sử Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Lược sử Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt) trên trán, một trong ba mươi hai tướng tốt của một vị Phật. Địa Tạng hay cầm Như ý châu và Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo.

  08/03/2015 12h48 PM 2096
 • Đức Di Lặc & ý nghĩa sáu đứa bé HT. Thích Thanh Từ

  Đức Di Lặc & ý nghĩa sáu đứa bé HT. Thích Thanh Từ

  Mỗi mùa Xuân đến, mọi người đều in thiệp chúc Tết nhau. Trong nhà chùa nói chung, nhất là Phật giáo Bắc tông, hầu hết đều chúc nhau một mùa Xuân Di-lặc. Như vậy đức Phật Di-lặc có liên hệ gì đến mùa Xuân, mà chúng ta cầu chúc nhau như thế. Có nhiều người cho rằng ngày mồng một Tết là ngày vía đản sinh của đức Di-lặc. Tôi chưa biết đó là ngày đản sinh của Hóa thân nào, vào thời đại nào.

  16/04/2014 12h00 PM 850
 • Lịch sử Đức Phật Thích Ca Tỳ kheo Thích Minh Châu

  Lịch sử Đức Phật Thích Ca Tỳ kheo Thích Minh Châu

  1. Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Vào ngày rằm tháng 4, năm 623 trước công nguyên tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni) gần thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ), một nơi hiện nay là vùng biên giới giữa Nêpan và Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đã giáng sinh, làm Hoàng tử con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hoàng hậu Maha Maya (Ma Da). Vua Suddhodana trị vì một vương quốc nhỏ của bộ tộc Sakya (Thích Ca). Vì Hoàng hậu Maha Maya qua đời bảy ngày sau khi Thái tử sinh ra, cho nên Thái tử được bà dì Maha Pajapati Gotami (Maha Ba xà ba đề), trực tiếp nuôi nấng, dạy dỗ, còn người con trai của Bà dì là Nanda thì được giao cho các bảo mẫu nuôi dưỡng.

  15/09/2014 09h23 AM 1861
 • Lịch sử đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

  Lịch sử đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

  Hôm nay tôi cống hiến quí độc giả tìm hiểu về sự tích, lịch sử Bồ Tát Quan Thế Âm mà mọi người dân Việt, nhất là trong giới Phật tử thường mỗi khi gặp nạn thì hay niệm danh hiệu của ngài "Quan Thê Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn", nhưng thực tế ít ai hiểu rõ về chân lý, sự tích, xuất xứ từ đâu, nguồn gốc của Quan Thế Âm như thế nào. Do đó, tôi mới cố gắng đi sưu tầm, tham khảo các kinh sách để cụ thể hoá ra bài này hầu góp phần trong nền văn hoá Phật Giáo và phổ biến đến quí độc giả bốn phương am tường. (Nếu có gì thiếu sót, kính xin quí chư Tăng, Ni cao minh, quí thiện trí thức niệm tình thứ lỗi và xin cung cấp thêm tư liệu cho được phong phú hơn).

  15/04/2014 01h05 PM 1300
 • Lược sử Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

  Lược sử Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

  Hiện nay ở các chùa ít khi có thờ tượng Đức Dược sư Lưu li quang Phật (Bhaisajvaguru), nhưng mọi người hay tụng kinh “Dược sư Lưu li quang Như Lai bản nguyện”. Kinh chép: Văn thù Bồ Tát bạch Đức Thích ca Mầu ni Phật rằng:

  10/05/2015 11h13 PM 5243
 • Lược sử đức Phật A Di Đà

  Lược sử đức Phật A Di Đà

  Nếu cách đây 2400 năm mà ngài Tất Đạt Đa chưa thành Phật, thì nhân loại không biết được có vị Phật A di đà. Sau khi đức Thich ca thành Phật, ngài có thần lực vô biên mà biết và quan sát được trong Vũ trụ này có một không gian sống là "cõi Cực Lạc", về vị cai quản cõi đó là đức A di đà Phật.

  15/04/2014 12h58 PM 1270
 • 48 Lời Nguyện của đức Phật A Di Đà

  48 Lời Nguyện của đức Phật A Di Đà

  48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà được chuyển thể từ Hán Dịch và Tiếng Anh sang tiếng Việt Nam

  15/09/2014 09h29 AM 1538

Chứng minh và chỉ đạo: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cư sĩ: Trần Thị Thanh Hà, Pháp danh: Bảo Ngọc, Tổ trưởng Tuệ Bi - Chùa Quán Sứ,  Email: thanhha@tuebichuaquansu.com

Điện thoại: 0914. 923. 656

Hotline: Anh Thao - Điện thoại: 0918.242.186

Mọi ý kiến đóng góp gửi bài viết, vui lòng liên hệ Email: info@chuaquansu.net

© 2014 chuaquansu.net. All Rights Reserved.

Design: Tiến Đức , Code: Văn Du

Bảo Trợ qua Paypal