Nhập thông tin của bạn

Lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch là gì?

09/05/2014 01h45 PM 1313

Khi còn tại thế, có lần đức Phật đã giảng Kinh Vu Lan cho một đại đệ tử của ngài tên là Mục Kiều Liên. Sau khi đắc đạo lên cõi Thiên, có lần Mục Kiều Liên có thiên nhãn thông đã nhìn được rõ xuống Cõi Khổ, thấy mẹ mình là bà Thanh Đế đang bị treo ngược và sự đày đọa của quỷ dữ. Thấy vậy Mục Kiều Liên thương cảm và dùng thần thông để cứu mẹ, như dâng bát cơm cho bà.

Mùa Vu Lan báo hiếu

Mùa Vu Lan báo hiếu

Nhưng bà Thanh Đế còn lòng tham, nên thấy cơm làm tham đó bột phát lớn, khiến bát cơm đó thành ngọn lửa đỏ rực, thiêu cháy cả miệng lẫn chân tay bà.

Chứng kiến cảnh này, Mục Kiều Liên bất lực cho dù có thần thông, chỉ biết thương cảm lạy mẹ, sau đó chạy về gặp đức Phật Thích ca kể rõ sực việc, cầu đức Phật cho cách cứu mẹ. Nghe xong, đức Phật nói rằng:

- Mẹ ông mang nghiệp khi còn sống thì tham lam, ích kỷ, khinh thị Tam Bảo, đố kỵ với các bậc chân tu và đã gây nhiều tội ác nặng nề; với nghiệp nặng như vậy, chỉ phúc đức mình ông thì không giải cứu được, mà cần thêm uy lực của nhiều chư tăng. Vậy nhân dịp rằm tháng Bảy, ngày chư tăng đã tròn 3 tháng an cư, cũng là ngày chư tăng, chư Phật 10 phương hoan hỷ; ông nên nhân ngày đó mà thiết lập chay đàn, nhờ công đức tập thể của các chư tăng đồng tâm nhất niệm mà nguyện cầu, sẽ cảm hóa được mẹ ông, điều đó sẽ cảm thông đến 10 phương chư Phật, như thế mới mong mẹ ông giải thoát được tội khổ. Mẹ ông căn nghiệp ác nặng như tảng đá lớn, mà công đức tu hành của ông chỉ như chiếc thuyền nhỏ thì làm sao chở được tảng đá lớn khi qua sông! Do vậy, nên cần phải có nhiều chiếc thuyền kêt lại thành bè thì mới có thể đưa được tảng đá to nặng kia qua sông ngã quỷ, thoát vòng trầm luân.

Nghe lời đức Phật, ông Mục Kiều Liên tập trung sức lực chuyên tâm lo việc trai tăng, nhờ đó bà Thanh đế chuyển thành thiện tâm, nghiệp ác giảm nhiều, nên đã thoát cảnh đọa đày của ngã quỷ, sau đó tiếp tục bạt nghiệp ác, làm nghiệp thiện mà lên cõi Thiên.

Nhân việc này, mà dân gian cứ đến rằm tháng 7 âm tổ chức lễ Vu Lan nhằm cầu cho nhân thân quá cố có nghiệp nặng chưa siêu thoát sẽ được siêu thoát, thoát khỏi cảnh khổ như địa ngục, ngã quỷ.....

Chứng minh và chỉ đạo: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cư sĩ: Trần Thị Thanh Hà, Pháp danh: Bảo Ngọc, Tổ trưởng Tuệ Bi - Chùa Quán Sứ,  Email: thanhha@tuebichuaquansu.com

Điện thoại: 0914. 923. 656

Hotline: Anh Thao - Điện thoại: 0918.242.186

Mọi ý kiến đóng góp gửi bài viết, vui lòng liên hệ Email: info@chuaquansu.net

© 2014 chuaquansu.net. All Rights Reserved.

Design: Tiến Đức , Code: Văn Du

Bảo Trợ qua Paypal