• Thờ cúng cha mẹ hay ông bà quá vãng nhiều nơi có được không?

  Tuệ Bích // 30/06/2014, 10:25

  Kính bạch thầy, những người thân như cha mẹ, ông bà đã qua đời, mình có thể thờ cúng nhiều nơi được không? Chẳng hạn trong gia đình có nhiều con cái anh em đều muốn thờ, như vậy có trái phép tắc luật nghi hay không?

  Thích Trường Giang // 30/06/2014, 10:25

  Việc thờ phụng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, theo phong tục xưa, thì người ta chỉ thờ phụng một nơi. Nơi đó gọi là Từ đường. Nghĩa là ngôi nhà thờ chung. Ðến ngày kỵ giỗ, thì tất cả con cháu và những thân quyến trong đại gia đình, Ðến ngày kỵ giỗ, thì tất cả con cháu và những thân quyến trong đại gia đình,...

 • Thờ cúng cha mẹ hay ông bà quá vãng nhiều nơi có được không?

  Thích Trường Giang // 30/06/2014, 10:25

  Kính bạch thầy, những người thân như cha mẹ, ông bà đã qua đời, mình có thể thờ cúng nhiều nơi được không? Chẳng hạn trong gia đình có nhiều con cái anh em đều muốn thờ, như vậy có trái phép tắc luật nghi hay không?

  Tuệ Bích // 30/06/2014, 10:25

  Việc thờ phụng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, theo phong tục xưa, thì người ta chỉ thờ phụng một nơi. Nơi đó gọi là Từ đường. Nghĩa là ngôi nhà thờ chung. Ðến ngày kỵ giỗ, thì tất cả con cháu và những thân quyến trong đại gia đình,...

 • Thờ cúng cha mẹ hay ông bà quá vãng nhiều nơi có được không?

  Minh Tâm // 30/06/2014, 10:25

  Kính bạch thầy, những người thân như cha mẹ, ông bà đã qua đời, mình có thể thờ cúng nhiều nơi được không? Chẳng hạn trong gia đình có nhiều con cái anh em đều muốn thờ, như vậy có trái phép tắc luật nghi hay không?

  Hải Yến // 30/06/2014, 10:25

  Việc thờ phụng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, theo phong tục xưa, thì người ta chỉ thờ phụng một nơi. Nơi đó gọi là Từ đường. Nghĩa là ngôi nhà thờ chung. Ðến ngày kỵ giỗ, thì tất cả con cháu và những thân quyến trong đại gia đình,...

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
  Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản, Đăng ký tại đây
 
Tuệ Tâm