Nhập thông tin của bạn

Danh sách Phật tử cúng dường tạp chí năm 2017

23/03/2017 10h04 PM 969

Mọi sự hoan hỷ cúng dàng của quý vị chúng con sẽ cập nhật thường xuyên trên trang web của chùa Quán Sứ. Quý phật tử và các nhà hảo tâm hoan hỷ truy cập vào trang web của Tuệ Bi.

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính thưa quý vị Phật tử cùng các nhà hảo tâm!

Mọi sự hoan hỷ cúng dàng của quý vị chúng con sẽ cập nhật thường xuyên trên trang web: www.chuaquansu.net, Quý phật tử và các nhà hảo tâm hoan hỷ truy cập vào trang web này của Tuệ Bi.

Kính chúc quý vị một năm mới  SỨC KHỎE - BÌNH AN - THÀNH ĐẠT - HẠNH PHÚC VÀ LUÔN LUÔN TINH TIẾN !

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

DANH SÁCH CÚNG DÀNG TẠP CHÍ NĂM 2017 - ĐẠO TRÀNG TUỆ BI CHÙA QUÁN SỨ HÀ NỘI.

TT

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

1

HT. Thích Bảo Nghiêm

Chùa Lý Triều Quốc Sư Hàng Trống - HK / Pt. Đào Thị Phú cúng dàng

2

TT. Thích Thọ Lạc

Chùa Yên Phú - Liên Ninh - Thanh Trì / Pt. Đoàn Thị Vịnh cúng dàng

3

TT. Thích Nguyên Hạnh

Chùa Tảo Sách - P. Nhật Tân - Tây Hồ / Pt. Bảo Ngọc cúng dàng

4

TT. Thích Tiến Đạt

 Chùa Thụy Ứng - Thị trấn Phùng - Đan Phượng / Phật tử Tâm Thiện cúng dàng

5

TT. Thích Chiếu Tạng

Chùa Trung Hậu - Xã Tiền Phong - Mê Linh/ Pt. Bảo Ngọc cúng dàng

6

TT. Thích Chính Tín

Chùa Ngũ Xã - Trúc Bạch - Ba Đình / Pt. Đoàn Thị Vịnh cúng dàng

7

TT. Thích Minh Hiền

Chùa Hương - Hương Sơn - Mỹ Đức/   Pt. Đoàn Thị Vịnh cúng dàng

8

TT. Thích Trí Như

Chùa Quỳnh Đô - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì /  Pt. Đoàn Thị Vịnh cúng dàng

9

TT. Thích Thanh Tùng

Chùa Ngọc Quán - Yên Hòa - Cầu Giấy/   Pt. Pháp Vương Tử cúng dàng

10

Đ Đ. Thích Minh Xuân

Chùa Long Đẩu - Sài Sơn - Quốc Oai /   Pt. Bảo Ngọc cúng dàng

11

Đ Đ. Thích Đức Nguyên

Chùa Cự Đà - Xã Đa Tốn - Gia Lâm /   Pt. Bảo Ngọc cúng dàng

12

Đ Đ. Thích Minh Tín

Chùa Phúc Hưng - Ngô Quyền - Sơn Tây /   Pt. Bảo Ngọc cúng dàng

13

Đ Đ. Thích Tiến Thông

Chùa Lại Yên - Lại Yên - Hoài Đức /   Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

14

Đ Đ. Thích Nguyên Thực

Chùa Hội Xá - Thắng Lợi - Thường Tín /   Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

15

Đ Đ. Thích Chiếu Tuệ

Chùa Vạn Phúc - Phù Lỗ - Sóc Sơn / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

16

Đ Đ. Thích Thanh Quy

Chùa Đào Xuyên - Đa Tốn - Gia Lâm / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

17

Đ Đ. Thích Đức Thường

Chùa Từ Vân - Lê Lợi Thường Tín / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

18

Đ Đ. Thích Đạo Phong

Chùa Linh Thông - Chúc Sơn - Chương Mỹ / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

19

Đ Đ. Thích Nguyên Ân

Chùa Đông Dư Hạ - Đông Dư - Gia Lâm / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

20

Đ Đ. Thích Quảng Từ

Chùa Tiêu Dao - Ngọc Thụy - Long Biên / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

21

Đ Đ. Thích Thanh Tuyên

Chùa Viên Quang - Quang Lãng - Phú Xuyên / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

22

Đ Đ. Thích Quảng Phú

Chùa Kim Long - Cần Kiệm - Thạch Thất / Pt. Phạm Thanh Xuân cúng dàng

23

Đ Đ. Thích Minh Cường

Chùa Phúc Lâm - Phúc Tiến - Phú Xuyên / Pt. Đỗ Ngọc Xuân cúng dàng

24

Đ Đ. Thích Minh Huyền

Chùa Bồ Đề - Hồng Sơn - Mỹ Đức / Pt. Đỗ Ngọc Xuân cúng dàn

25

Đ Đ. Thích Chiếu Đăng

Chùa Đào Thục - Thụy Lâm - Đông Anh / Pt. Đỗ Ngọc Xuân cúng dàng

26

Đ Đ. Thích Nguyên Toàn

Chùa Tảo Lâm - Quang Tiến - Sóc Sơn / Pt. Đỗ Ngọc Xuân cúng dàng

27

Đ Đ. Thích Quang Minh

Chùa Thanh Âm - Vân Đình - Ứng Hòa / Pt. Đỗ Ngọc Xuân cúng dàng

28

Đ Đ. Thích Quảng Tĩnh

Chùa Thiên Trúc - Mễ Trì - Nam Từ Liêm / Pt. Nguyễn Thị Mậu, pháp danh Quảng Thịnh

29

Đ Đ. Thích Tâm Hoan

Chùa Hòe Nhai - Hàng Than - Ba Đình / Pt. Nguyễn Thị Mậu, pháp danh Quảng Thịnh

30

Đ Đ. Thích Minh Nguyên

Chùa Phúc nghiêm - xã Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ / Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

31

Đ Đ. Thích Thanh Nguyện

Chùa Hưng Khánh - Tây Tựu - Bắc Từ Liêm / Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

32

Thầy Thích Đàm Thiền

Chùa Thiên Văn Cổ …. / Tín chủ Huỳnh Bá Bình cúng dàng

33

Đ Đ. Thích Thanh Nguyện

Chùa Hưng Khánh - Tây Tựu - Bắc Từ Liêm / Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

34

Đ Đ. Thích Thanh Phương

Chùa Sủi - xã Phú Thị Gia Lâm / Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

35

Đ Đ. Thích Tâm Thuần

Chùa Sùng Phúc - Cự Khối - Long Biên / Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

36

Đ Đ. Thích Minh Đồng

Chùa Hưng Khánh - xã Phù Lưu Tế - Mỹ Đức / Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

37

Đ Đ. Thích Quảng Phúc

Chùa Dương Đình - Dương Xá - Gia Lâm/ Pt. Nguyễn Thị Chính pháp danh Diệu Tâm cúng dàng

38

Đ Đ. Thích Đạo Vĩnh

Chùa Thầy - Sài Sơn - Quốc Oai/ Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

39

Đ Đ. Thích Minh Thực

Chùa Linh Xá - Hữu Hòa - Thanh Trì / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

40

Đ Đ. Thích Minh Tiến

Chùa Thanh Lâm - Minh Khai - Bắc Từ Liêm/ Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

41

Đ Đ. Thích Minh Thực

Chùa Ngọc Tân - Yên Sở - Hoài Đức / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

42

Đ Đ. Thích Đạo Túc

Chùa Thiên Phúc - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm/ Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

43

Đ Đ. Thích Thái Minh

Chùa Già Lê - Hồng Hà - Đan Phượng / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

44

Đ Đ. Thích Thanh Hải

Chùa Linh Ứng - Xuân Canh - Đông Anh / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

45

Đ Đ. Thích Đức Lương

Chùa Vân Điềm - Vân Hà - Đông Anh / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

46

Đ Đ. Thích Minh Thiện

Chùa Đại Bi - Phù Lưu Ứng Hòa / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

47

Đ Đ. Thích Đạo Duân

Chùa Phúc Nghiêm - Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ / Pt. Nguyễn Duy Hiếu cúng dàng

48

Đ Đ. Thích Minh Duy

Chùa Thọ Ngãi - Tân Minh - Thường Tín / Pt. Đoàn Thị Vịnh cúng dàng

49

Đ Đ. Thích Nguyên Đoàn

Chùa Nội Thôn - Vân Tảo Thường Tín / Pt. Phan Thị Lý cúng dàng

50

Đ Đ. Thích Thái Hà

Chùa Khánh Hựu - Liên Hồng - Đan Phượng / Pt. Bảo Ngọc cúng dàng

51

Đ Đ. Thích Viên Đức

Chùa Khai Quang - Tiền Phong - Mê Linh / Tín chủ Nguyễn Thị Chung cúng dàng

52

Đ Đ. Thích Viên Định

Chùa Phú Cốc - Trung Giã - Sóc Sơn / Tín chủ Nguyễn Thị Chung cúng dàng

53

Đ Đ. Thích Thanh Ân

Chùa Đại Bi - xã Vạn Kim - Mỹ Đức / Tín chủ Nguyễn Đức Minh cúng dàng

54

Đ Đ. Thích Di Sơn

Chùa Thanh Lương - xã Bích Hòa - Thanh Oai / Tín chủ Nguyễn Đức Minh cúng dàng

55

Đ Đ. THích Nguyên Chân

Chùa Linh Quang - Văn Khê - Mê Linh / Pt. Nguyễn Thị Bắc cúng dàng

56

Đ Đ. Thích Trí Thuần

Chùa Đức Hậu - Đức Hòa Sóc Sơn / Pt. Nguyễn Thị Bắc cúng dàng

57

Đ Đ. Thích Thanh Hải

Chùa Hiển Quang - Dương Hà - Gia Lâm / Pt. Nguyễn Thị Bắc cúng dàng

58

Đ Đ. Thích Di Thuận

Chùa Văn Quán - xã Đỗ Động - Thanh Oai / Pt. Đỗ Thị Tuyết Mai 01684900487 CD

59

NS. Thích Đàm Hà

Chùa thôn Trung - xã Cao Viên - Thanh Oai / Trần Tuấn Ưu pháp danh Phúc Định CD

60

NS. Thích Đàm Hiếu

Chùa Sở Thượng - yên Sở - Hoàng Mai / Nguyễn Thị Nga hiệu Diệu Hằng CD

61

NS. Thích Đàm Loan

Chùa Đồi Chè - Thanh Bình - Chương Mỹ / Trần Thị Ngọc Dung hiệuDiệu Hiếu cúng dàng

62

NS. Thích Đàm Vân

Chùa Vĩnh Thịnh - Đại Áng - Thanh Trì / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

63

NS. Thích Đàm Giới

Chùa Bặt Ngõ - Liên Bạt - Ứng Hòa / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

64

NS. Thích Đàm Niệm

Chùa Hưng Phúc - Hòa Nam - Ứng Hòa / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

65

NS. Thích Minh Chí

Chùa Bảo Các - Yên Thường - Gia Lâm / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

66

ST. Thích Đàm Đạt

Chùa Cựu Linh - Tích Giang - Phúc Thọ / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

67

SC. Thích Đàm Lý

Chùa Giáp Ngọ - Chúc Sơn - Chương Mỹ / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

68

SC. Thích Đàm Hòa

Chùa Nghĩa hảo - Phú Nghĩa - Chương Mỹ / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

69

SC. Thích Đàm Hưng

Chùa yên Phúc - Phúc La - Hà Đông / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

70

SC. Thích Đàm Cần

Chùa Phúc Lâm - Tả Thanh Oai - Thanh Trì / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

71

SC. Thích Đàm Độ

Chùa Hương Khánh - Sài Sơn - Quốc Oai / Pt. Thắng Hoàng cúng dàng

72

SC. Thích Minh Trang

Chùa Tiên Linh - Kim Nỗ - Đông Anh / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

73

SC. Thích Đàm Linh

Chùa Phúc Cảnh - Cẩm Yên - Thạch Thất / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

74

SC. Thích Đàm Đức

Chùa Thiên Phúc - Thọ Lộc - Phúc Thọ / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

75

SC. Thích Đàm Định

Chùa Thanh Vân - Đại Thành - Quốc Oai / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

76

SC. Thích Đàm Thủy

Chùa Huyền kỳ - Phú Lãm - Hà Đông / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

77

SC. Thích Đàm Lý

Chùa Động Linh - Song Phượng - Đan Phượng / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng*

78

SC. Thích Đàm Thơm

Chùa Già Lễ - Liên Hồng - Đan Phượng / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

79

SC. Thích Đàm Phúc

Chùa La Hán - Hà Hồi Thường Tín / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

80

SC. Thích Đàm Minh

Chùa La Tinh - Đông La - Hoài Đức / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

81

SC. Thích Đàm Hiếu

Chùa Diên Khánh - Đức Giang - Hoài Đức / Pt. Trịnh Thị Hằng hiệu Diệu Thuận cúng dàng

82

SC. Thích Đàm Thành

Chùa Hạ Hòa - Tân Phú Quốc Oai / Pt. Trần Thị Hải Nhung hiệu Diệu Thục, Trần Thị Hậu hiệu Diệu Đôn cúng dàng.

83

SC. Thích Đàm Bảo

Chùa Phúc Lâm - Phùng Xá - Mỹ Đức / Pt. Trần Thị Hải Nhung hiệu Diệu Thục, Trần Thị Hậu hiệu Diệu Đôn cúng dàng.

84

SC. Thích Đàm Hoàn

Chùa Gia phúc - Việt Hùng - Đông Anh / Pt. Trần Thị Hải Nhung hiệu Diệu Thục, Trần Thị Hậu hiệu Diệu Đôn cúng dàng.

85

SC. Thích Đàm Tùng

Chùa Long Cảnh - Phú Kim - Thạch Thất / Pt. Trần Thị Hải Nhung hiệu Diệu Thục, Trần Thị Hậu hiệu Diệu Đôn cúng dàng.

86

SC. Thích Đàm Tịnh

Chùa Thiền Quang - Cẩn Hữu - Quốc Oai / Pt. Trần Thị Hải Nhung hiệu Diệu Thục, Trần Thị Hậu hiệu Diệu Đôn cúng dàng.

87

SC. Thích Đàm Đức

Chùa Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức / Pt. Lê Thị Lan hiệu Diệu Xuân cúng dàng

88

SC. Thích Đàm Thu

Chùa Long Khánh - Tam Đồng - Mê Linh / Pt. Lê Thị Lan hiệu Diệu Xuân cúng dàng

89

SC. Thích Đàm Chung

Chùa Phương Quan - Vân Côn - Hoài Đức / Pt. Lê Thị Lan hiệu Diệu Xuân cúng dàng

90

SC. Thích Đàm Vinh

Chùa Thiên Phúc - Liên Hồng - Đan Phượng / Pt. Vũ Thị Thanh THủy hiệu Diệu Nguyệt cúng dàng

91

SC. Thích Đàm Đạo

Chùa Phúc Lâm - Đại Hưng - Mỹ Đức / Pt. Hoàng Thị Tuất hiệu Diệu Nhã cúng dàng

92

SC. Thích Đàm Dương

Chùa Tiến Văn - Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ / Pt. Hoàng Thị Tuất hiệu Diệu Nhã cúng dàng

93

SC. Thích Đàm Huy

Chùa Thanh Lan - Yên Mỹ - Thanh Trì / Pt. Hoàng Thị Tuất hiệu Diệu Nhã cúng dàng

94

SC. THích Huệ Hương

Chùa Ngọc Lâu - Lam Điền - Chương Mỹ / Pt. Hoàng Thị Tuất hiệu Diệu Nhã cúng dàng

95

SC. Thích Đàm Huyền

Chùa Sùng Khánh - Nam Phong - Phú Xuyên / Pt. Hoàng Thị Tuất hiệu Diệu Nhã cúng dàng

96

SC. Thích Đàm Phúc

Chùa Phúc Khánh - Xuân Giang - Sóc Sơn / Pt. Trần Thị Liên hiệu Diệu Hòa cúng dàng

97

SC. Thích Diệu Thanh

Chùa Sét - Tâm Mai - Hoàng Mai / Pt. Trần Thị Hường cúng dàng

98

SC. Thích Đàm Hảo

Chùa Hữu Vĩnh - Hồng Quang - Ứng Hòa / Pt. Trần Thị Hường cúng dàng

99

SC. Thích Thiền Linh

Chùa Cầu - xã Minh Đức - Ứng Hòa / Pt. Cao Vân Huyền cúng dàng

100

SC. Thích Đàm Bích

Chùa Thiên Văn - xã An Khánh - Hoài Đức / Pt. Diệu Thuận cúng dàng

101

SC. Thích Đàm Hậu

Chùa Đại Bi - Tảo Dương Văn - Ứng Hòa / Pt. Diệu Thuận cúng dàng

102

SC. Thích Đàm Liên

Chùa Giá Ngụ - Đắc Sở - Hoài Đức / Pt. Phan Thị Lan pháp danh Hoa Hương cúng dàn

103

SC. Thích Đàm Nhật

Chùa Cựu Linh - Tích Giang - phúc Thọ / Pt. Phan Thị Lan pháp danh Hoa Hương cúng dàn

104

SC. Thích Đàm Hương

Chùa Hưng Phúc - Bột Xuyên - Mỹ Đức / Pt. Nguyễn Thị Hoa pháp danh Đồng Phước cúng dàng

105

SC. Thích Đàm Hà

Chùa Dấu - Cao Viên - Thanh Oai / Pt. Mai Thế Thức pháp danh Phúc Trí cúng dàng

106

SC. Thích Đàm Lượng

Chùa Viên Thông - Quang Lãng - Phú Xuyên / Pt. Cao Thị Hồng hiệu Diệu Hồng cúng dàng

107

SC. Thích Đàm Hương

Chùa Thao Nội - Sơn Hà - Phú Xuyên / Pt.Nguyễn Thị Chinh số 40 ngõ 90 Cầu Giấy cúng

108

SC. Thích Đàm Phượng

Chùa Bột Xuyên - Bột Xuyên - Mỹ Đức / Pt.Nguyễn Thị Chinh số 40 ngõ 90 Cầu Giấy cúng

109

SC. Thích Đàm Lộc

Chùa Hưng Thọ - Tích Giang - Phúc Thọ /Pt. Chu Thị Lợi hiệu Diệu Bảo cúng dàng

110

SC. Thích Đàm Minh

Chùa La Tinh - Đông La - Hoài Đức / Pt. Nguyễn Văn Cường pháp danh Đạo Nhật cúng dàng

111

SC. Thích Đàm Luận

Chùa Bạch Khôi - Hải Bối - Đông Anh / Pt. Ngọc Huế cúng dàng

112

SC. Thích Viên Tịnh

Chùa Ngũ Phúc - Tiến Thịnh - Mê Linh / Pt. Ngọc Huế cúng dàng

113

SC. Thích Đàm Thủy

Chùa Xuân Vi - Hương Ngải - Thạch Thất / Pt. Bùi Diệu Nga hiệu Diệu Thu cúng dàng

114

SC. Thích Đàm Thịnh

Chùa Tuyết Sơn - Hương Sơn - Mỹ Đức / Pt. Bùi Tuấn Anh tự Phúc Thắng cúng dàng

115

SC. Thích Đàm Xuyến

Chùa Ngòi - La Khê - Hà Đông / Pt. Nguyễn Thị Vi cúng dàng

116

SC. Thích Đàm Đạo

Chùa Hồng Ân - Lệ Chi - Gia Lâm / Pt. Đinh Thị Nội hiệu Diệu Minh cúng dàng

117

SC. Thích Đàm Nhàn

Chùa Nội Am - Liên Ninh - Thanh Trì / Pt. Lưu Ngọc Lan hiệu Diệu Hương cúng dàng

118

SC. Thích Đàm Nhẫn

Chùa Khánh Hưng - Trung Châu - Đan Phượng / Pt. Nguyễn Thị Hạnh cúng dàng

119

SC. Thích Đàm Chí

Chùa Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân / Pt. Nguyễn Thị Phương Liên hiệu Diệu Hoa cúng dàng

120

SC. Thích Tịnh Kiên

Chùa Phúc Nghiêm - xã Đồng Xuân - Sóc Sơn / Pt. Trần Ngọc Dung hiệu Diệu Mỹ cúng dàng

121

SC. Thích Đàm Hương

Chùa Hương Phúc - Đại Hưng - Mỹ Đức / Pt. Lê Thị Phương Liên pháp danh Đồng Bạch cúng dàng

122

SC. Thích Đàm Hoan

Chùa Lưu Đông - Phú Túc - Phú Xuyên / Pt. Lê Thị Phương Liên pháp danh Đồng Bạch cúng dàng

123

SC. Thích Đàm Liên

Chùa Đông Hoa - Sơn Công - Ứng Hòa / Pt. Lương Thị Thanh Hương pháp danh Hoa Tâm cúng dàng

124

SC. Thích Tâm Như

Chùa Thành Vật - Đồng Tiến - Ứng Hòa / Pt.Đặng Thương cúng dàng

125

SC. Thích Đàm Phượng

Chùa Trăm Gian - Tiên Phương - Chương Mỹ / Pt. Lê Thị Hoa cúng dàng

126

SC. Thích Đàm Huy

Chùa Phúc Lý - phường Minh Khai - Bắc Từ Liêm / Pt. Trần Thu Hà cúng dàng

127

SC. Thích Đàm Hồng

Chùa Triệu Xuyên - Long Xuyên - Phúc Thọ / Pt. Đỗ Thị Ngọ cúng dàng

128

SC. Thích Diệu Hằng

Chùa Thanh Lương - Hữu Hòa - Thanh Trì / Pt. Kiều Tuyết Nhâm hiệu Diệu Đức cúng dàng

129

SC. Thích Đàm Hiện

Chùa Tư Can - Châu Can - Phú Xuyên / Pt. Vương Thị Len Diệu Tuyến cúng dàng

130

SC. Thích Đàm Tuyết

Chùa Phúc Sơn - Đông Sơn - Chương Mỹ / Pt. Vương Thị Len Diệu Tuyến cúng dàng

131

SC. Thích Đàm Loan

Chùa Bạch - Thụy Hương - Chương Mỹ / Pt. Trần Thị Khôi Diệu Nguyên cúng dàng

132

SC. Thích Đàm Yên

Chùa Đồng Hoàng - Đồng Mai - Hà Đông / Pt. Trần Thị Khôi Diệu Nguyên cúng dàng

133

SC. Thích Minh Thịnh

Chùa Diên Phúc - Mai Lâm - Đông Anh / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

134

SC. Thích Đàm Như

Chùa Yên Khê - Yên Thường - Gia Lâm / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

135

SC. Thích Tịnh Hậu

Chùa Hương Lan - Đông Sơn - Chương Mỹ / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

136

SC. Thích Minh Tâm

Chùa Đặng Xá - Vạn Điểm - Hà Nội. / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

137

SC. Thích Đàm Hảo

Chùa Hữu Vĩnh - Hồng Quang - Ứng Hòa / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

138

SC. Thích Minh Tâm

 Chùa Đặng Xá - Vạn Điểm - Hà Nội / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

139

SC. Thích Đàm Hiến

Chùa Kim Quy - Khánh hà - Thường Tín / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

140

SC. Thích Đàm Loan

Chùa Bụt Mọc - Phú Diễn - Bắc Từ Liêm / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

141

SC. Thích Đàm Tính

Chùa La Đồng - Hợp Tiến - Mỹ Đức / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

142

SC. Thích Minh Huy

Chùa Mỹ Ả - Đông Mỹ - Thanh Trì / Gđ Pt. Nguyễn Đỗ Thanh Bình hiệu Phúc An cúng dàng

143

SC. Thích Đàm Kiên

Chùa Long Vân - Hương Sơn - Mỹ Đức / Pt. Lê Hồng Đào hiệu Diệu Liên cúng dàng

144

SC. Thích Đàm Thắng

Chùa An Định - Tô Hiệu - Thường Tín / Pt. Lê Hồng Đào hiệu Diệu Liên cúng dàng

145

SC. Thích Đàm Chuyền

Chùa Lũng Kênh - Đức Giang - Hoài Đức / Pt. Lê Hồng Đào hiệu Diệu Liên cúng dàng

146

SC. Thích Đàm Nghĩa

Chùa Dậu - Di Trạch - Hoài Đức /Pt.Vũ Thị Tuất hiệu Diệu Tâm cúng dàng

147

SC. Thích minh Thịnh

Chùa Phương Nhị - Liên Ninh - Thanh Trì / Pt.Lê Thị Minh Hà hiệu Diệu Nhã cúng dàng

148

SC. Thích Đàm Thảo

Chùa Tiên Mai - Hương Sơn - Mỹ Đức / Pt.Trần Thị Kim Dung pháp danh Mỹ Liên cúng dàng

149

SC. Thích Đàm Sáu

Chùa Nghĩa Phủ - Trung Hưng - Sơn Tây / Pt.Vũ Anh Thao cúng dàng

150

SC. Thích Đàm Nguyện

Chùa Phú Lễ - Hiệp Thuận - Phúc Thọ / Pt.Vũ Thị Hương cúng dàng

151

SC. Thích Đàm Thông

Chùa Ngô Sơn - Tích Giang - Phúc Thọ /Pt.Vũ Thị Yên cúng dàng

152

SC. Thích Hải Quang

Chùa Yên Nhân - Tiền Phong - Mê Linh / Pt.Nguyễn Văn Trung (bạn Thao) cúng dàng

153

SC. Thích Tịnh Ý

Chùa Thanh Sơn - Cổ Loa - Đông Anh / Pt. Nguyễn Thị Mai hiệu Diệu Minh cúng dàng

154

SC. Thích Đàm Thanh

Chùa Phú Nhi - Phú Thịnh - Sơn Tây / Pt. Nguyễn Thị Mai hiệu Diệu Minh cúng dàng

155

SC. Thích Đàm Hằng

Chùa Miêng Hạ - Hoa Sơn - Ứng Hòa / Pt. Nguyễn Thị Mai hiệu Diệu Minh cúng dàng

156

SC. Thích Đàm Hậu

Chùa Thụy Ứng - Hòa Bình - Thường Tín / Pt. Lê Quốc Bình pháp danh Phúc Đạt cúng dàng

157

SC. Thích Đàm Thu

Chùa Vân Thông - xã Viên An - Ứng Hòa / Pt. Nguyễn Thị Thanh hiệu Diệu Thủy cúng dàng

158

SC. Thích Đàm Vinh

Chùa Báo Ân - xã Hạ Mỗ - Đan Phượng / Pt. Trần Thị Hoa hiệu Diệu Dung cúng dàng

159

SC. Thích Diệu Tịnh

Chùa Đình Vỹ - xã Yên Thường - Gia Lâm / Pt.Vũ Thị Loan pháp danh Liên Loan cúng dàng

160

SC. Thích Diệu Lý

Chùa Hương Hải - Phù Đổng - Gia Lâm / Pt.Đặng Kỳ Duyên pháp danh Tâm Giới Cộng hòa Séc cúng dàng

161

SC. Thích Đàm Giác Hoa

Chùa Diên Phúc - xã Sơn Đồng - Hoài Đức / Pt.Đỗ Văn Lai pháp danh Phúc Hải cúng dàng

162

SC. Thích Đàm Hà

Chùa Bồ Đề - Nhân Chính - Thanh Xuân / Pt.Chu Thị Kim Dung hiệu Diệu Chung cúng dàng

163

SC. Thích Đàm Vinh

Chùa Báo Ân - xã Hạ Mỗ - Đan Phượng / Pt.Đỗ Ngọc Kiên pháp danh Tâm Định cúng dàng

164

SC. Thích Diệu Tịnh

Chùa Đình Vỹ - xã Yên Thường - Gia Lâm / Pt.Thạch Thủy Giang hiệu Diệu Nguyệt cúng dàng

165

Đại đức Thích Quảng Hợp

Chùa Hưng Sơn - thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. / Pt.Nguyễn Đức Toàn cúng dàng

166

Đại đức Thích Minh Tri

Chùa Diên Phúc (Trần Đăng), thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. / Pt.Đỗ Thị Thu Hằng hiệu Diệu Thường cúng dàng

167

Thầy Thích Đàm Nguyện

Chùa Hoa Nghiêm, xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội. / Pt.Nguyễn Đức Niêm pháp danh Tâm Hải cúng dàng

168

Sư cô Diệu Tâm

Chùa Phước Linh / Ấp Hòa Bình, Hòa Tịnh - Chợ Gạo - Tiền Giang. / Pt.Đinh THị Chữ hiệu Diệu Dư cúng dàng

169

Thầy Thích Huệ Khải

Chùa Bảo Tịnh/ Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên / Pt. Nguyễn Ngọc An pháp danh Tâm Định cúng dàng

170

Thầy Thích Tâm Tựu

Chùa Phú Phong / xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. / Pt. Trần Thị Ty hiệu Diệu Hoa cúng dàng.

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Để kết những tràng hoa tươi thắm của mùa xuân Đinh Dậu 2017, kính dâng lên Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đạo tràng Tuệ Bi chùa Quán Sứ Hà Nội chúng con cùng các Phật tử và các nhà hảo tâm trong niềm vui an lạc, chúng con đã hoàn thành chương trình cúng dàng Tạp chí Nghiên cứu Phật học về 170 ngôi chùa thân yêu.

Một chút thiện duyên thành kính cúng dàng Chư tôn đức cuốn tạp chí Nghiên cứu Phật học để quý Ngài tạo nhân duyên cho đạo hữu Phật tử những ai đã và đang tìm cầu chân lý trở về bến giác, cùng nghiên cứu tìm hiểu học hỏi.

Kính mong Chư tôn Thiền đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho đạo tràng Tuệ Bi cùng các Phật tử, các nhà hảo tâm và gia đình Phật tử chúng con đã hoàn thành Phật sự nhỏ bé này. Xây dựng cho ngôi nhà Phật pháp ngày một hưng long phát triển.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Chứng minh và chỉ đạo: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cư sĩ: Trần Thị Thanh Hà, Pháp danh: Bảo Ngọc, Tổ trưởng Tuệ Bi - Chùa Quán Sứ,  Email: thanhha@tuebichuaquansu.com

Điện thoại: 0914. 923. 656

Hotline: Anh Thao - Điện thoại: 0918.242.186

Mọi ý kiến đóng góp gửi bài viết, vui lòng liên hệ Email: info@chuaquansu.net

© 2014 chuaquansu.net. All Rights Reserved.

Design: Tiến Đức , Code: Văn Du

Bảo Trợ qua Paypal